Reklamacje

Reklamacje

Edica zobowiązuje się dostarczać produkty wolne od wad. Gdyby jednak zaistniała konieczność reklamacji, prosimy zapoznać się z poniższą informacją.

Edica ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady tkwiące w sprzedanym produkcie (czyli, Edica nie odpowiada za wady, które powstały w winy kupującego).

Reklamacje można składać:

 1. na adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@qbook.eu
 2. listownie na adres siedziby Edica :
  Edica Sp. z o.o.
  ul. Forteczna 3
  61-362 Poznań

Być może konieczne okaże się dostarczenie wadliwego produktu, by wykazać wadę lub będziemy prosić Państwa o dodatkowe informacje.

Termin składania reklamacji

Jeśli jesteś Konsumentem (czyli osobą fizyczną, dokonującą zakupu naszych notesów w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową) informujemy, że Edica odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

Jeśli jesteś kupującym innym niż Konsument, informujemy, że Edica odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna lub prawna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towarów Kupującemu; Kupujący, niebędący Konsumentem,traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towarów w terminie 14 dni od dnia wydania towarów i w tym terminie nie zawiadomił Sprzedającego o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Informujemy, że są Państwo zobowiązani do sprawdzenia otrzymanej przesyłki w celu wykluczenia ewentualnych uszkodzeń wynikających z winy przewoźnika.

Sposoby rozpatrywania reklamacji

W toku postępowania reklamacyjnego postaramy się wybrać jak najlepsze dla Państwa rozwiązanie. Może ono obejmować:

 • obniżenie ceny,
 • odstąpienie od umowy,
 • wymianę
 • usunięcie wady.

Prosimy, by wskazali Państwo proponowany sposób załatwienia reklamacji.

Szczegółowe zasady reklamacji uregulowane zostały w Kodeksie cywilnym (art. 556 – 576).

Konsument może skorzystać z metod pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Konsument może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem europejskiej platformy ODR (witryny internetowej, ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, wynikających z umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych). Platforma ODR dostępna jest pod adresem internetowym:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl