Polityka prywatności

Edica Sp. z o.o. przykłada ogromną wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych nam informacji. Jednym z podstawowych obowiązków Ediki jest realizacja – wobec osób, których dane przetwarzamy –  obowiązku informacyjnego. Prosimy zatem o zapoznanie się z poniższym komunikatem:

Swoje dane osobowe przekazujesz nam dobrowolnie. Ich przekazanie jest konieczne do realizacji umowy.

Będą one przetwarzane przez firmę EDICA Sp. z o.o. (zwaną dalej Edica) w celu:

  • realizacji świadczonych przez Edikę usług lub sprzedaży produktów,
  • realizacji obowiązków nałożonych na Edikę przepisami prawa w tym, do celów podatkowych
    i rachunkowych,
  • realizacji własnych celów statystycznych i analitycznych,
  • prowadzenia działań marketingowych dla własnych usług i produktów,

Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym transakcja lub postępowanie zostały ostatecznie zakończone, należności spłacone, rozliczone lub przedawnione. Okres ten może być przedłużony, jeśli będzie to konieczne dla realizacji obowiązków Ediki wynikających z przepisów prawa lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Po tym okresie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność Twoich danych do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy. Twoje dane są również niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Edice. Edica jest uprawniona do przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli jest to konieczne do realizacji jej prawnie uzasadnionych interesów, takich jak na przykład: marketing bezpośredni. 

Odbiorcą Twoich danych osobowych są podmioty:

  • wspierające nas w realizacji zawartej z Tobą umowy, t.j. firma realizująca płatności, spedycyjna, utrzymująca strony internetowe oraz dostarczająca oprogramowanie do obsługi sklepu internetowego,
  • realizujące dla nas działania marketingowe, serwisujące nasz system informatyczny,
  • wspierające nas w realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na przykład biegły rewident lub podmiot archiwizujący i niszczący dokumentację zawierającą dane osobowe.

Przysługuje Ci prawo żądania od Ediki dostępu do Twoich danych osobowych, usunięcia lub ich ograniczenia, sprostowania osobiście lub poprzez złożenie pisemnych oświadczeń. Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o przesyłanie korespondencji na adres spółki lub e-mail: odo@edica.pl.

Przejdź do Regulaminu Sklepu QBOOK

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl